ПочетокРаботно претседателствоЧленовиСемејствата на членовитеСпонзориКонтролен одборФотографииКорисни адресиКонтактАрхиваАрхива 2011 избори
Добродојдовте на интернет страните на Друштвото „Македонија“ - Echallens
Основано во 1989
Комуникација за избори
Барање за запишување
Предлог-Роковник за предвремени избори
Образец - Пријава
Најново известување
Најново известување

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________
____________. 2011 год
С К О П Ј Е
 
До
Министерството за надворешни работи на Република Македонија
Скопје
 
 
Предмет:         Доставување на известување за објавување на јавен повик за распишување на изборите
 
 
Со Решение на Претседателот на Собранието на Република Македонија бр. ___________ од 15.04.2011 година, распишани се предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија.
Гласањето во Дипломатско – конзуларните претставништва, односно конзуларните канцеларии на Република Македонија ќе се одржи на 4 јуни 2011 година.
Во прилог Ви се доставува утврдениот текст на јавниот повик, усвоен од Државната изборна комисија.
Согласно член 50-а став (2) и (3) од Изборниот законик (Сл. весник на РМ, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08 и 44/2011), должни сте преку Дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија од член 113-а став (2) од Законикот, да го објавите повикот во соодветната земја.
Јавниот повик треба да го објавите и на веб – страницата на Министерството за надворешни работи и Дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија.
 
 
ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
БОРИС КОНДАРКО
 
__________________________________
Прилог х 1 : Јавен повик


ПочетокРаботно претседателствоЧленовиСемејствата на членовитеСпонзориКонтролен одборФотографииКорисни адресиКонтактАрхиваАрхива 2011 избори